4 освітні програми для вчителів, до яких варто долучитися!

blog bg

 

Тренінг з медіаосвіти для вчителів англійської мови

Дата: 16.12.2017

Організатори: Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси”

Метою заходу є створення мережі медіакомпетентних вчителів англійської мови як іноземної, котрі розуміють важливість підготовки матеріалів у різних медіаформатах, можуть прогнозувати потенційний вплив на студентів, використовують медіаосвітні технології під час вивчення тем та прагнуть обмінюватися відповідним досвідом між колегами.

Форма участі: безкоштовна

Детальніше за посиланням: https://learnlifelong.net/events/798

 

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

Дата: лютий 2018 – лютий 2019

Організатори: Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Фундація лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Метою програми є формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті

Форма участі: безкоштовна

Детальніше  за посиланням: https://gurt.org.ua/news/trainings/42146/

 

Курси підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації

Дата: 4.12.2017-22.12.2017

Організатори: Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Метою є ознайомлення працівників освітньої галузі з інноваційними та інформаційними технологіями,  які можна використовувати у викладацькій діяльності.

Форма участі: платна

Детальніше за посиланням: https://learnlifelong.net/events/800

 

Зимова сесія «Web-STEM-школа – 2018»

Дата: 22.01.2018 – 28.01.2018

Організатори:  відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», видавництво «Видавничий дім «Освіта», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Метою є  ознайомлення педагогічної громадськості з інноваційними освітніми технологіями, створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні.

Форма участі:  безкоштовна

Детальніше за посиланням: https://learnlifelong.net/events/807