Блог

Допомога проекту

Якісна освіта – це ключ до безлічі можливостей. Освіта не обмежується навчанням у школі чи університеті, і наш щоденний успіх залежить від вміння вчитися самостійно. Ми прагнемо, щоб більше людей знаходили доступні можливості для навчання, тому налагоджуємо співпрацю між провайдерами освітніх послуг і тими, хто хоче навчатися.

Наша мета – за допомогою освіти долати бідність і безробіття, надавати освітні можливості соціально незахищеним верствам населення, серед яких чимало людей потребують перекваліфікації або додаткового навчання та не завжди мають ресурси для цього.

Ви можете допомогти нам відкривати можливості для таких людей, підтримавши Онлайн-платформу фінансово. Ці кошти будуть використані на те, щоб якнайбільше користувачів дізнавалися про онлайн-курси або про наявність навчальних програм у своїх регіонах.

Підтримати проект

Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти

Бібліотека як простір для розвитку неформальної   освіти

 

Сучасна бібліотека в умовах технологічного прогресу та інноваційних технологій змушена доводити свою потрібність та життєздатність. У період трансформації, пошуку та формування нового іміджу перед нею стоять складні завдання. З одного боку, бібліотека як соціокультурний інститут, що сприяє формуванню духовних та моральних цінностей у суспільстві, а також відображає його багатовікову інтелектуальну традицію, має зберегти за собою цю функцію, з іншого – в  інформаційному суспільстві, що швидко змінюється, в конкуренції з Інтернетом, бібліотеці необхідно розширювати свої функції і в багатьох випадках позиціонувати себе не тільки як заклад культури, а й як майданчик для розв’язання інших гуманітарних проблем. Одним із найперспективніших напрямів є формування на базі бібліотеки простору для реалізації концепції навчання протягом життя.

Сучасні бібліотеки, в т. ч. в Україні, поступово стають ефективним комунікативно-освітнім простором для реалізації концепції освіти  протягом життя.  Весь цикл освіти для дорослих складається з 5 етапів: визначення потреб, планування, організація, реалізація та оцінка . І тут важливо зазначити, що бібліотеки можуть брати на себе різні ролі та функції в забезпеченні освітнього процесу:

– повноцінний провайдер освітніх послуг, де бібліотеки самостійно забезпечують весь цикл освіти для дорослих. Одним із успішних прикладів є Центри освіти дорослих, що часто функціонують на базі бібліотек;

партнер в організації  та проведенні освітніх програм, де ролі та функції розподіляються з партнерською організацією;

– бібліотека як HUB– бібліотека надає приміщення, персонал, комунікації та інтелектуальний ресурс для проведення освітнього заходу.

Таким чином, розглядаючи простір бібліотек для ефективної комунікації в контексті реалізації освітніх проектів, можна дійти висновку, що досягаються  такі результати:

– ініціюється проектна активність бібліотек, що спрямована на підтримання освіти, як формальної, так і неформальної, для підвищення якості пропозицій на ринку освітніх послуг;

– залучаються ресурси бібліотек для розроблення та реалізації спільних (партнерських) програм, спрямованих на підвищення рівня освіченості і якості життя населення;

– формується новий імідж бібліотек.

Однією з умов успішної реалізації освітніх програм бібліотеками є їх грамотне позиціонування себе як життєво важливого елемента в розвитку сучасного суспільства, заснованого на культурі знань. Така позиція сприяла б також залученню додаткового фінансового ресурсу, спрямованого на проведення освітніх заходів. Для успішного пошуку додаткового фінансування можемо виділити декілька складових елементів, котрі, з точки зору стейкхолдерів,є важливими для організації освітніх програм:

– здатність бібліотек виважено добирати партнерів для своїх проектів, правильно оцінювати їх можливості та потреби;

– уміння знаходити не загальні, а цілком конкретні освітні ніші для власної проектної діяльності;

– знання своєї цільової аудиторії: проект не може бути адресований усім;

– розуміння того, як проект здатний впливати на якісні зміни рівня компетенцій певних груп;

– знання існуючого попиту та пропозицій, а також конкурентів та своїх конкурентних переваг на ринку освітніх послуг;

– уміння правильно вибирати комунікаційні канали в роботі зі своєю цільовою групою.

Отже, в процесі трансформації бібліотечного простору, його ролей та функцій, а також формування нового суспільного іміджу бібліотека поступово стає повноцінним провайдером освітніх послуг, котрий володіє всіма необхідними ресурсами для формування якісного контенту, що сприяє інтелектуальному розвитку членів громади та їх професійному розвитку.

 

Відповідальність за розміщену на платформі інформацію несуть провайдери згідно з правилами та умовами використання ресурсу

При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов’язкове

Підпишіться на розсилку

©2017 - 2023 «Learn LifeLong» - онлайн-платформа неформальної освіти в Україні. Всі права захищені.

Developed by Yevhen Kirichenko