Державним службовцям про державну службу

Безкоштовний

21 Вересня 2020

11 Жовтня 2020

Опис події

ПРО КУРС

Запорукою інституційного розвитку державної служби, зокрема, є залучення на відповідні посади в державних органах персоналу, який демонструє належний рівень професіоналізму, критичного мислення, доброчесності, готовність служити від імені держави громадянам, спроможність ефективно працювати в умовах сучасних викликів. Разом з тим, зростання навантаження на державні органи актуалізує важливість якісної та швидкої адаптації співробітників до умов роботи. Особливої уваги потребують ті, хто приходить на посади державної служби вперше, маючи досвід чи то в бізнесі, чи в неурядовому секторі. Таким фахівцям, які опинилися в нових умовах, нових організаціях, установах зі своєю специфічною організаційною культурою, потрібен не лише час на адаптацію, а й подальша відповідна підтримка. Більш складний характер посади та відповідальність, передбачена нею, вимагають більш тривалого періоду освоєння посади. Допомогою в цьому є також і професійне навчання. Тож недаремно визначено, що кожен/кожна, хто вперше призначений або призначена на посаду державної служби, має обов’язково пройти впродовж першого року роботи відповідне підвищення кваліфікації за загальною сертифікатною програмою.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС?

Курс розрахований на державних службовців, які вперше призначені на посади державної служби, та рекомендований Національним агентством України з питань державної служби для використання провайдерами освітніх послуг в програмах підвищення кваліфікації державних службовців.

 

МЕТА КУРСУ

Сприяння інтенсивній інтеграції вперше призначеного державного службовця у сферу професійної діяльності.

Цільова аудиторія
дорослі