Інформація про
програму

Допомога проекту

Якісна освіта – це ключ до безлічі можливостей. Освіта не обмежується навчанням у школі чи університеті, і наш щоденний успіх залежить від вміння вчитися самостійно. Ми прагнемо, щоб більше людей знаходили доступні можливості для навчання, тому налагоджуємо співпрацю між провайдерами освітніх послуг і тими, хто хоче навчатися.

Наша мета – за допомогою освіти долати бідність і безробіття, надавати освітні можливості соціально незахищеним верствам населення, серед яких чимало людей потребують перекваліфікації або додаткового навчання та не завжди мають ресурси для цього.

Ви можете допомогти нам відкривати можливості для таких людей, підтримавши Онлайн-платформу фінансово. Ці кошти будуть використані на те, щоб якнайбільше користувачів дізнавалися про онлайн-курси або про наявність навчальних програм у своїх регіонах.

Підтримати проект

Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів

Реєстрація до: 26 Жовтня 2022

Дата початку: 24 Жовтня 2022

Дата закінчення: 4 Листопада 2022

Регіон: Київ, Україна

Огранізатор:
НПУ імені М. Драгоманова
Вартість:

Від 200-1200 грн

Зареєструйтесь, щоб записатись на курс

Опис події

Завдання програми

Модернізувати професійну компетентність учителів початкової школи згідно професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», а саме:

  • сформувати у педагогів систему знань з питань актуальних досягнень педагогічної та психологічної наук, зокрема: вікової та педагогічної психології, дидактики (сучасної технології проектування уроку), теорією та методикою виховання, часткових дидактик – методик викладання окремих освітніх галузей у початковій ланці освіти;
  • узагальнити та систематизувати знання нормативно-правового забезпечення викладання у початковій школі за новітніми тенденціями розвитку системи загальної середньої освіти, визначеними концепцією Нової української школи;
  • створити умови для набуття нового практичного досвіду проектування уроку з використанням сучасних освітніх технологій у початковій школі на засадах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів.

 

Навчально-тематичний план

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

(очна форма навчання)

Назва змістового модуля Усього годин із них:
аудиторні види робіт самостійна робота
Обов’язкові модулі
1.1. Модуль 1. 1. Система навчання в Новій українській школі: соціологічний та нормативно-правовий аспект 34 18 16
1.1 Нормативно-правові аспекти освіти 4 2 2
1.2 Професійне спілкування та етикет в освіті 4 2 2
1.3 Компетентнісний підхід в початковій освіті 8 4 4
1.4 Педагогічна інноватика 10 6 4
1.5 Культорологічні основи сучасної освіти 8 4 4
1.2. Модуль 1.2. Освітній моніторинг в системі Нової української школи 28 16 12
1.2.1 Педагогіка багатоманітності та основи інклюзивної освіти 6 4 2
1.2.2 Самоосвітня діяльність учителя в умовах неперервної освіти 4 2 2
1.2.3 Сучасні освітні технології 10 6 4
1.2.4 Сучасна педагогічна психологія 8 4 4
1.3. Модуль 1.3. Методико-технологічні засади початкової освіти у вимірі сьогодення 52 26 26
1.3.1 Зміст початкової освіти та організація освітнього середовища 8 4 4
1.3.2 Інтегроване навчання; тематичний та діяльнісний підхід 8 4 4
1.3.3 Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів 12 6 6
1.3.4 Педагогіка гри. Гра по новому, навчання по іншому. Лепбук як дослідницький проект. 8 4 4
1.3.5 Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи 8 4 4
1.3.6 Особливості роботи вихователя групи продовженого дня 8 4 4
1.4. Модуль 1.4. Діагностико-аналітичний 6 6
1.4.1 Захист підсумкових творчих робіт 4 4
1.4.2 Вихідне тестування 2 2
РАЗОМ 120 66 54
Вибіркові модулі
2.1. Модуль 2.1. Методика навчання метальної арифметики на основі навчально-розвивального курсу Індиго 30 24 6
2.1.1 Методика навчання курсу «Індиго» 20 18 2
2.1.2 Електронні ресурси навчання курсу Індиго 8 4 4
2.1.3 Психологія комунікацій учасників спільноти Індиго 2 2
РАЗОМ 150 90 60
Модуль 3.1.

Методика навчання української мови на основі модульно-розвивальної освітньої  технології

30 24 6
3.1.1 Психолого-педагогічній інструментарій для  вироблення в учнів мотивації навчання української мови 6 4 2
3.1.2 Розвивальна книжка з української мови як засіб  формування соціокультурного розвитку особистості 16 12 4
3.1.3. Мистецтво проектування сучасного уроку з української мови 8 8  
РАЗОМ 150 90 60  

Зелений колір – НУШ.  Червоний колір – Державна Програма – Пояснювальна записка – завдання вивчення української мови (п.1, 5)

Цільова аудиторія

дорослі
Зареєструйтесь, щоб записатись на курс Написати організатору
Огранізатор:
НПУ імені М. Драгоманова
Вартість:

Від 200-1200 грн

Додати в календар:
Google

Відповідальність за розміщену на платформі інформацію несуть провайдери згідно з правилами та умовами використання ресурсу

При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов’язкове

Підпишіться на розсилку

©2017 - 2023 «Learn LifeLong» - онлайн-платформа неформальної освіти в Україні. Всі права захищені.

Developed by Yevhen Kirichenko