Створення online-тестів

Безкоштовний

25 Травня 2020

26 Травня 2020

2 Червня 2020

вулиця Прокоф'єва, Суми, Сумська область, Україна

Опис події

Програма onlineмайстер-класу «Створення online-тестів»

Мета onlineмайстер-класу

Оволодіння навичками здійснення online-тестування.

Завдання

  • формування теоретичної бази знань щодо здійснення online-тестування;
  • розвиток умінь розробляти тести в online-додатках;
  • інтеграція ІТ-компетентності та педагогічної компетентності.

 

Очікувані результати

Знання і розуміння –    сутності поняття «online-тест»;

–    інструментів створення online-тестів;

–    етапів створення online-тестів;

–    типів тестових запитань;

–    правил формулювання тестових запитань та підбору варіантів відповідей

Розвинені уміння –    розробляти різні види тестових запитань в конструкторі Online Test Pad;

–    налаштовувати умови здійснення тестування в конструкторі Online Test Pad;

–    поширювати тест, розроблений у конструкторі Online Test Pad, серед учнів;

Диспозиції (цінності, ставлення) –    готовність до змін, гнучкість;

–    професійний розвиток

Навчання

Після реєстрації, 25-26 травня 2020 року, слухач отримуватиме посилання на трансляцію online-майстер-класу. Загальний навчальний обсяг online-майстер-класу: 2 академічні години. Нижче представлено план online-майстер-класу (табл. 1).

Таблиця 1

План online-майстер-класу

Кіль-кість годин Вид роботи Основні питання
1 Оnline-майстер-класу «Технологія вебквесту та блогквесту в освітньому процесі закладів ПТО» Сутність та переваги online-тестування
Короткий огляд додатків для створення online-тестів
Етапи та правила розробки online-тестів
Методика та технологія розробки, налаштування та поширення тесту в online-конструкторі
1 Домашнє практичне завдання «Розробка online-тесту в конструкторі Online Test Pad»

 

 

Додаткова інформація

Для участі в online-майстер-класі необхідно зареєструватися до 25.05.2020

Цільова аудиторія
дорослі, люди старшого віку