Воркшоп "Проектна діяльність у розвитку громадянського суспільства"

Безкоштовний

6 Жовтня 2020

7 Жовтня 2020

7 Жовтня 2020

вулиця Коваля, 3, Полтава, Полтавська область, Україна

Опис події

Цілі і завдання тренінгу:

 • Отримати теоретичні знання з проектної діяльності у розвитку громадянського суспільства;
 • Опанувати методологію написання проектних заявок;
 • Оволодіти навичками написання проектних заявок;
 • Отримати практичні поради щодо ключових етапів підготовки проектних заявок;
 • Ознайомитися з доступними інструментами для реалізації проектів та прикладами успішно реалізованих проектів;
 • Ознайомитися з можливостями залучення ресурсів з метою реалізації проектів.

Компетенції: відпрацювання навичок командної роботи та ефективної комунікації, критичне мислення, збір та аналіз інформації.

Результати тренінгу для учасників:

 • Ознайомилися з основною термінологією;
 • Ознайомилися з основними етапами планування проекту та типами проекту і стадіями проектного циклу;
 • Практично опанували методологію планування проекту: аналіз ситуації, формування ідеї, мети , завдань та результатів проектну;
 • Оволоділи навичками написання проектних заявок;
 • Засвоїли знання щодо пошуку та роботою зі стейкхолдерами;
 • Ознайомилися з прикладами успішно реалізованих проектів;
 • Ознайомилися з можливостями залучення ресурсів для реалізації проекту.

Додаткова інформація

Тренер  – Інна Пахомова, директорка інституту проєктів та інновацій ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Цільова аудиторія
молодь, дорослі, люди старшого віку