Крок назустріч дуальній освіті в Україні

blog bg

 

Минулого місяця Український уряд затвердив концепцію дуальної освіти. Вона покликана об’єднати навчання та роботу в професійній і вищій освіті.

Основне завдання дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів.

Теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої установи, а практична — на робочому місці. Студенти поєднують навчання та стажування на підприємстві. При цьому підприємства здійснюють замовлення освітнім установам на конкретну кількість фахівців, працедавці беруть участь у формуванні навчальної програми. Зі свого боку роботодавці можуть мати різні форми співучасті у підготовців фахівців — повністю оплачують навчання; закуповують необхідне обладнання; покривають всі видатки, пов’язані з процесом їх виробничого навчання; виплачують грошові винагороди тим, хто навчається, за використання їхньої праці тощо.

«Дуальна форма освіти передбачає поєднання навчання у закладах із навчанням на робочих місцях для набуття певної кваліфікації. Як правило, це навчання на основі договору. Учні та студенти зможуть побачити на власні очі виробництво чи компанію, в якій в майбутньому зможуть працювати, навчитися роботі на сучасному обладнанні», – розповіла Лілія Гріневич.

Впровадження дуальної освіти допоможе подолати проблему зношеності на 60-100% обладнання у закладах вищої та професійної освіти, дасть змогу роботодавцям включитися у процес підготовки, а не перенавчати випускників, а також ефективніше використовувати часовий і фінансовий ресурс тих, хто навчається, закладів освіти та роботодавців.

Згідно з концепцією, дуальна форма освіти передбачатиме здобуття від 25% до 50% кредитів під час навчання не за партою, а безпосередньо на виробництві.

Концепція розроблялась протягом двох із половиною років. Результати навчання оцінюватиме і роботодавець, і викладачі. Роботодавець братиме безпосередню участь у відборі тих, хто навчатиметься на програмі. Це значний крок уперед назустріч новому формату побудови стосунків усередині освіти.

Зокрема, концепція дуальної форми здобуття освіти передбачає:

  • Модернізацію освітніх програм
  • Підвищення якості підготовки фахівців
  • Зближення освіти з вимогами ринку праці
  • Посилення ролі та впливу роботодавців на освіту
  • Підвищення мотивації до навчання серед учнів та студентів
  • Ріст рівня зайнятості молоді
  • Скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі
  • Підвищення конкурентоздатності працівників

Дуальна освіта торкнеться не всіх професій. Мова йде про прикладні спеціальності, пов’язані з виробництвом.

Світова практика свідчить про те, що на дуальні форми навчання  підвищений попит, адже вони дають кращу якість освіти. Очікується, що буде конкурс на дуальну форму навчання, а там, де є конкурс, є конкуренція. Тобто, один із таких результатів запровадження дуальної форми навчання – це буде зростання якості навчання в університеті в цілому.

Концепція ляже в основу Закону «Про професійну освіту», Закону «Про зміни до Закону «Про вищу освіту»,  Положення «Про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти».